8 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1 , 2 a 3 v Pracovním listě 6 – Graf tržního mechanismu.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings