7 Graf tržního mechanizmu

Graf tržního mechanismu

Předchozí úvahy o poptávce a nabídce můžeme shrnout a vyjádřit graficky.

Důležité: graf zachycuje pouze vztah nabízeného či poptávaného zboží a ceny. Žádné jiné vlivy nejsou v grafu brány v úvahu.

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings