5 Vytváření ceny

Definice ceny: částka sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží za peníze.

Z definice je zřejmé, že cena se vytváří na trhu a je signálem pro právající i kupující.

 

Z tohoto hlediska mohou nastat dvě situace a vzniknout dva typy ceny:

  • rovnovážná cena,
  • nerovnovážná cena

 

Rovnovážná cena (tzv. cena vyčišťující trh) vznikne v situaci, kdy na trhu není nedostatek ani přebytek zboží a prodávající i kupující jsou ochotni za tuto cenu kupovat i prodávat. 

 

Rovnováha na trhu je záležitost velice krátkodobá, mnohem častější je situace, kdy vzniká nerovnovážná cena.
 

  • Jestliže je cena na trhu příliš vysoká, výrobci hodně vyrábějí a kupující málo kupují. Nabídka zboží potom převyšuje poptávku a výrobci jsou nuceni cenu snižovat.

 

  • Jestliže je na trhu cena příliš nízká, výrobci vyrábějí málo a kupující nemají co kupovat. Poptávka po zboží potom převyšuje nabídku a výrobci mohou cenu zvyšovat, protože kupující jsou ochotni zaplatit více, aby zboží získali.

               

Změna ceny na trhu je signálem pro výrobce – při rostoucí ceně mohou zvyšovat výrobu, při ceně klesající výrobu omezují. Tímto způsobem se na trhu vytváří rovnováha, tedy dochází k vyrovnání nabídky a poptávky.

 

 

Kromě cen, které jsou vytvářeny na trhu, existují i v tržní ekonomice ceny stanovené úředně, rozhodnutím státního orgánu (buď jako konkrétní částka nebo je určen způsob jejího výpočtu). V České republice jsou to např. ceny pitné vody, elektrické energie, plynu ....    

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings