4 Nabídka
4.4 Další faktory, které ovlivňují nabídku

Cena výrobku nebo služby je pro výrobce jistě velmi důležitá, ale není to jediná okolnost, podle které se výrobci - prodávající rozhodují.

 

 

Mezi další vlivy, které působí na nabídku, patří:

 

  • náklady na výrobu – při poklesu nákladů na výrobu (např. zavedením nových technologií) lze ze stejných zdrojů vyrobit větší množství produkce,

 

  • ceny alternativních výrobků, které lze vyrábět z daných zdrojů (např. změna módy v oblékání vede ke změně výrobního programu - výrobce zastaví výrobu určitého výrobku a zavede výrobu módní novinky),

 

  • změna výrobních podmínek, zejména vliv přírody (např. extrémní sucho vede k neúrodě v zemědělství),

 

  • organizace trhu - zásahy státu (např. změna daní, podpora určitého oboru ...).

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings