4 Nabídka
4.3 Příčiny stoupání nabídky

Z pozorování chování prodávajících na trhu lze vyvodit zákony trhu, zde zákon rostoucí nabídky.

 

 S růstem cen nabídka roste (nabídka se pohybuje stejným směrem jako cena).

 

 

Příčiny působení tohoto zákona:

  •  při zvýšení ceny určitého výrobku zvyšují současní výrobci jeho nabídku, protože při daných nákladech vyšší cena slibuje vyšší zisk,

  •  při zvýšení ceny určitého výrobku vstupují do odvětví noví výrobci, kterým se výroba vyplatí více, než v jiném odvětví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings