4 Nabídka
4.1 Typy nabídky

Z hlediska množství nabízených druhů výrobků a služeb můžeme rozlišit nabídku:

  • individuální, 
  • dílčí,
  • agregátní.

 

Individuální nabídka je nabídka jednoho druhu výrobku nebo služby od jednoho výrobce.

 

Dílčí nabídka je nabídka jednoho druhu výrobku nebo služby od všech výrobců.

 

Agregátní nabídka je nabídka všech druhů výrobků a služeb od všech výrobců. 

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings