4 Nabídka

 

Účastníci trhu, kteří přicházejí s úmyslem prodat, nabízejí určité zboží nebo službu. Můžeme tedy zavést pojem "nabídka". 

 

Definice:

nabídka je množství zboží, které chtějí prodávající prodat za určitou cenu.

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings