2 Poptávka
2.5 Elasticita poptávky

Z předcházejícího výkladu vyplývá, že kupující reagují jak na změny cen zboží a služeb, tak i na změny příjmů. Tyto změny v poptávce označujeme jako elasticitu poptávky. 

 

Elasticita poptávky – pružnost:

  • cenová, 
  • důchodová. 

 

Cenová elasticita vyjadřuje změny v poptávce vyvolané změnou cen.

 

Vzorec pro výpočet:

koeficient EDP = % změna množství / % změna cen.

 

Koeficient vyjadřuje, o kolik % se sníží (zvýší) poptávané množství zboží nebo služeb, když se cena zvýší (sníží) o 1 %. 

 

koef. EDP < 1  … poptávka neelastická … určitá změna ceny vyvolá menší změnu poptávky - např. základní potraviny,

koef. EDP > 1 … poptávka elastická … určitá změna ceny vyvolá větší změnu poptávky např. luxusní oděvy,

koef. EDP = 1 … poptávka jednotkově elastická … určitá změna ceny vyvolá stejnou změnu poptávky.

 

 Pro přesnost: změna množství a změna ceny mají opačné zaménko, koeficient tudíž vyjde jako záporné číslo. V praxi používáme absolutní hodnotu koeficientu.

 

 

Důchodová elasticita vyjadřuje změny v popávce vyvolané změnou důchodů (příjmů).

Stejně jako u cenové elasticity počítáme koeficient, který vyjadřuje o kolik % se změní poptávané množství zboží nebo služeb, když se důchod změní o 1 %.

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings