2 Poptávka
2.3 Zákon klesající poptávky

Z pozorování chování kupujích na trhu lze vyvodit zákony trhu, zde zákon klesající poptávky.

 

S růstem cen poptávka klesá (poptávka se pohybuje opačně než cena).

 

 

Příčiny působení tohoto zákona:

  • důchodový efekt,
  • substituční efekt.

 

Důchodový efekt vyjadřuje vztah mezi poptávkou a příjmem kupujícílho – je-li důchod (příjem) kupujícího stálý, potom při vyšší ceně kupuje menší množství.

 

Substituční efekt vyjadřuje vztah mezi cenami zastupitelných zboží (např. vepřové maso - kuřecí maso) – při zvýšení ceny určitého zboží začne kupující kupovat jiné (substitut). Poptávka po "původním" zboží tedy klesne a poptávka po substitutu stoupne.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings