2 Poptávka
2.1 Typy poptávky

Z hlediska množství poptávaných druhů výrobků a služeb můžeme rozlišit poptávku:

  • individuální, 
  • dílčí,
  • agregátní.

 

Individuální poptávka je poptávka jednoho kupujícího po jednom druhu výrobku nebo služby. Individuální poptávky jednotlivých kupujících se velmi liší podle názorů, vkusu, chutí ....

Individuální poptávku lze také chápat jako poptávku jednoho kupujícího po všech druzích výrobků a služeb nebo také jako celkovou poptávku po výrobku nebo službě jednoho výrobce.

 

Dílčí poptávka je poptávka všech lidí po určitém druhu výrobku nebo služby, tedy vlastně souhrn individuálních poptávek.

 

Agregátní poptávka je poptávka všech lidí po všech druzích výrobků a služeb. Pro makroekonomická zkoumání a teoretické závěry je tato poptávka nejdůležitější.

 

 

U poptávky nastává problém, že nemůže zahrnovat přání a touhy kupujících po určitém výrobku nebo službě, ale pouze skutečnou možnost nákupu, tzv. efektivní koupěschopnou poptávku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings