2 Poptávka

Účastníci trhu, kteří přicházejí s úmyslem koupit, poptávají určité zboží nebo službu. Můžeme tedy zavést pojem "poptávka". 

 

Definice:

poptávka je množství zboží, které chtějí kupující koupit za určitou cenu.

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings