1 Úvod

Dříve než se budeme věnovat samotnému pojmu tržní mechanizmus, vysvětlíme si důvod, proč se jím vlastně zabývat.

K tomu, aby lidé mohli žít a společnost fungovat, musí uspokojovat své potřeby.

Aby tyto potřeby mohli uspokojovat, musí vyrábět různé statky a poskytovat různé služby.

Je zřejmé, že není možno vyrábět cokoliv a jakkoliv, to by vedlo k naprostému chaosu. Je tedy třeba nějakým způsobem určit, co je vlastně třeba vyrábět a také v jakém množství a jak.

Jinými slovy - v každé společnosti si lidé musí ujasnit a vyřešit tři základní ekonomické problémy a fungování tržního mechanizmu je jednou z možností řešení.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings