1 Druhy podniků

 

Podniků se vyskytuje v národním hospodářství velké množství. Nové podniky neustále vznikají, jiné zanikají.

Můžeme je členit do menších skupin z různých hledisek.

Nejčastěji se podniky člení:

1.  Podle zaměření a způsobu hospodaření

2.  Podle vlastnictví majetku

3.  Podle výkonů

4.  Podle velikosti

5.  Podle příslušnosti k určitému odvětví

6.  Podle dalších hledisek (zvláštní druhy podniků).

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings