1 Úvod

Většinu svých potřeb lidé uspokojují statky a službami, které si opatřují (nakupují) na trhu.

 

 

Z hlediska předmětu obchodování můžeme trh rozdělit na:

 

  • trh statků a služeb – zde si lidé opatřují potřebné statky (potraviny, oblečení,auta ...) a služby (kadeřnictví, masáže, opravy aut ...),
  • trh práce – zde lidé hledají zaměstnání (nabízejí práci) a podniky zaměstnance (kupují práci),
  • trh finanční – zde se obchoduje s finančními produkty (cenné papíry, pojištění, stavební spoření ...).

 

Trh statků a služeb je možno rozdělit na trh spotřebních statků a kapitálových statků - toto členění je vysvětleno v modulu Opatřování výrobních činitelů. 
 

Finanční trh můžeme dále rozčlenit na:

 

  • trh peněz – zde se obchoduje s finančními produkty splatnými do 1 roku,
  • trh kapitálu – zde se obchoduje s finančními produkty splatnými za dobu delší než 1 rok,
  • trh deviz a zlata – zde se obchoduje s cizí měnou a zlatem.

 


 

V dalším textu se zaměříme především na trh kapitálu – konkrétně na obchodování s dlouhodobými cennými papíry (akcie, dluhopisy).

 

 

Se zmíněnými cennými papíry lze obchodovat i neoficiálně, v soukromí. Pokud ale chceme obchodovat ve větším měřítku a mít určitou jistotu serióznosti obchodu, je vhodnější obchodovat na oficiálních trzích a k tomu vyhledat služby odborníků – obchodníků s cennými papíry, kteří pro svou činnost musí mít povolení České národní banky.

 


 

V České republice je toto upraveno především zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

 


 

Největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice je Burza cenných papírů Praha, a. s. a dalším velkým trhem je RM-Systém, česká burza cenných papírů, a. s. a těm se budeme věnovat v dalším textu.