11 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1 a 2 v Pracovním listě 12 – Šeky I a úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 13 – Šeky II.