8 Křižování šeku

  • všeobecné – banka šek proplatí jen každému peněžnímu ústavu nebo svému klientovi, jiným osobám ne,

 

  • zvláštní – banka šek proplatí jen označenému peněžnímu ústavu nebo svému klientov, jiným osobám ne.

 


 

Křižování se provádí dvěma rovnoběžnými čarami napříč šekem, mezi přímky se nevpisuje nic u křižování všeobecného a u křižování zvláštního se vepíše název konkrétního peněžního ústavu, kterému může být šek proplacen.

 

Křižování slouží k ochraně šeku např. při ztrátě, kdy si nemůže šek na doručitele nechat proplatit kdokoli.