4 Účastníci placení šekem

  • výstavce – emitent, šekovatelmajitel šekové knížky, který dává příkaz k placení,

 

  • šekovník – osoba, která šek proplatí, zpravidla banka,

 

  • majitel šeku – remitent – osoba, které je vyplněný šek výstavcem předán a bankou vyplacena příslušná částka.