3 Náležitosti šeku

  • slovo šek v textu listiny, nesmí být použito jako samostatný nadpis,

 

  •  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu,

 

  • jméno toho, kdo má platit – šekovník,

 

  • místo placení,

 

  • datum a místo vystavení,

 

  • podpis výstavce.