1 Úvod

Kromě zákona o cenných papírech se na šeky vztahuje – stejně jako na směnky – zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový.

 


 

Definice:

šek je dlužnický cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz adresovaný osobě, u které má výstavce pohledávku, zaplatit určitou peněžní sumu osobě v šeku uvedené nebo doručiteli šeku.