1 Úvod

Kromě zákona o cenných papírech se na směnky vztahuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový.

 


 

Zákon směnečný a šekový přesnou definici směnky neobsahuje, a tak v různých zdrojích najdeme i různé definice, vždy však obsahují stejnou podstatu.

 


 

Definice:

směnka je dlužnický cenný papír, na kterém je uveden bezpodmínečný závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky v určitý den a na určitém místě dlužnou peněžní částku.

 


 

Výraz bezpodmínečný znamená, že splnění závazku nesmí být vázáno na žádné podmínky – např. na vývoj cen, počasí … .