1 Úvod

Kromě zákona o cenných papírech se na dluhopisy vztahují také ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

  

Jiné názvy pro dluhopisy jsou např. obligace, bondy.

 

Definice:

dluhopis je dlužnický cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplacení výnosů z něj k určitému datu a povinnost emitenta tyto závazky splnit.

 


 

Způsoby uplatnění těchto práv:

  • splacení dlužné částky – emitent je povinen splatit dlužnou částku podle stanovených podmínek a toto splacení na něm lze vymáhat jako u jakéhokoliv jiného dluhu,

 

  • vyplacení výnosů – povinností emitenta je zaplatit za půjčení peněz úroky.