1 Podle právního nároku

Toto členění vychází z toho, co daný cenný papír pro jeho majitele znamená: 

  • dlužnické – představují nárok na splacení dluhu ( např. dluhopisy, směnky),

 

  • majetkové – představují podíl na majetku (např. akcie, podílové listy),

 

  • dispoziční – představují právo nakládat s určitým majetkem (např. konosament, skladištní list).