1 Podstata cenných papírů

Problematika cenných papírů je upravena řadou právních předpisů, se kterými se budeme postupně seznamovat při probírání nejčastěji se vyskytujících druhů cenných papírů.

 


 

Základní právní úpravu obsahuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Zmíněný zákon neobsahuje přímo definici cenného papíru, avšak z různých ustanovení můžeme dojít k této:

cenný papír představuje pohledávku majitele za emitentem.

(V různých učebnicích najdeme různé formulace, ale podstata zůstává stejná.)

Jakou konkrétní pohledávku, kdo může být majitelem a kdo emitentem si vysvětlíme v dalším textu.

 


 

S cennými papíry je spojena řada speciálních pojmů. Některé si vysvětlíme přímo až u konkrétního cenného papíru, některé uvedeme zde:

  • jmenovitá hodnota (nominální hodnota) - částka uvedená (napsaná) na cenném papíru, určuje ji emitent,

  • kurz cenného papíru - částka, za kterou se s cenným papírem obchoduje, tržní hodnota, cena, vytváří se na trhu podle poměru nabídky a poptávky po cenném papíru,

  • emisní kurz - částka, za kterou cenný papír prodává emitent prvnímu majiteli,

  • emisní ážio - částka, o kterou je emisní kurz vyšší než nominální hodnota,

  • emisní disážio - částka, o kterou je emisní kurz nižší než nominální hodnota.