1 Stimulování prodeje

Pro ovlivňování prodeje většina velkých firem používá tzv. komunikační mix – kombinaci reklamy, podpory prodeje, osobního prodeje, public relations a přímého marketingu.

 

Reklama - neosobní placená prezentace. Ovlivňuje současně velké množství zákazníků, je možno ji často opakovat. Bývá zaměřena na prezentaci výrobku, ale může se týkat i firmy. Nevýhodou je její neosobnost, nemožnost přinutit zákazníka k nějaké reakci a také nákladnost.

Pro zjištění, zda se reklama vyplácí, lze spočítat její ekonomickou efektivnost, event. náročnost.

 


Podpora prodeje – řada podob  – např. kupony, soutěže, věrnostní karty, slevy… .

 

Osobní prodej – nejdražší způsob, ale na rozdíl od reklamy může prodejce rychle reagovat na potřeby a názory jednotlivých zákazníků a je to tedy způsob velmi účinný.

 

Public relations – vztahy s veřejností – vytváření příznivého mínění veřejnosti o firmě (např. zveřejňováním sponzorských darů nadacím …).

 

Přímý marketing – přímé oslovování jednotlivých zákazníků formou telefonických hovorů, dopisů, osobních návštěv. Tento nástroj je možno upravit „na míru“ konkrétním oslovovaným klientům (na rozdíl od neosobní reklamy), ale zákazníkem může být někdy vnímán jako obtěžování.

 

 

 

 

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings