1 Cesty prodeje

Třetím prvkem marketingového mixu je určení cesty výrobku ke spotřebiteli.

Existují v zásadě dvě možnosti:

prodej nepřímý – se zprostředkovateli (častější),

prodej přímý - bez služeb zprostředkovatelů.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings