4 Metody tvorby cen

a) orientované na náklady:

  • stanovení ceny přirážkou – připočtení přirážky k nákladům na jednotku,

 

  • pomocí cílové rentability – cena by měla zajistit určitou míru rentability (ziskovosti),

 

b) orientované na hodnotu:

  • pomocí vnímané hodnoty – cena je určena podle hodnoty vnímané zákazníkem,

 

  • pomocí cenových nabídek – firmy zadají požadavek na provedení prací a rozhodují se podle cen, které navrhují dodavatelé,

 

c) orientované na konkurenci:

  • pomocí běžných cen – cena je stanovena s ohledem na ceny konkurence.
Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings