1 Cena

Pojem cena může být definován z různých hledisek. Pro účely marketingu je vhodná tato definice:

cena je částka sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží za peníze.

Nejprve vysvětlíme některé pojmy, které s tematikou cen souvisí a v praxi jsou často používány nesprávně:

  • sleva – snížení cen jednotlivých položek v ceníku,

 

  • srážka – snížení celkové částky za nákup,

 

  • marže – obchodní přirážka,

 

  • rabat – sleva.

 

Žádný pracovník, který se zabývá tvorbou cen, by neměl zapomenout na základní zásadu:

cena určuje náklady, nikoli náklady cenu.

Vždy je nutno respektovat fakt, že cena je především určována trhem (vztahem nabídky a poptávky) a určení ceny jen podle nákladů firmy (cena = náklady + zisk) by mohlo znamenat, že trh tuto cenu nepřijme a výrobce s prodejem neuspěje. To nic nemění na faktu, že každý výrobce si cenu svých výrobků nejprve určí sám a na trhu si ověří správnost a reálnost svého výpočtu.

Tvorba ceny a její změny jsou ovlivňovány mnoha faktory a vlivy. Budeme se věnovat těm základním.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings