1 Marketingový mix

K tomu, aby se podnik na trhu prosadil, používá řadu tzv. nástrojů a ty využívá v různé intenzitě a kombinacích.

Nejčastěji jsou uváděny tyto 4 nástroje:

  • výrobek,
  • cena,
  • cesty prodeje,
  • stimulování prodeje.

Jejich kombinace je nazývána marketingovým mixem a je na podnikateli, zda využije všechny nástroje ve stejné míře nebo dá některému větší prostor a jiný použije jen okrajově.

Skip Table of contents

Table of contents

  • 1 Marketingový mix
Skip NavigationSkip Settings

Settings