1 Podnikatelské marketingové koncepce

Ve vztahu výrobců k trhu lze rozlišit několik tzv. koncepcí marketingu.

1) Výrobní koncepce

Její zastánci vycházejí z názoru, že kupující dají přednost výrobkům, které jsou lehce dostupné a levné. Tato koncepce je spojena se zaváděním pásové výroby a tím zlevňování produkce. Představiteli toho názoru mohou být firmy Ford a Baťa.

2) Výrobková koncepce

U stoupenců této koncepce převládá názor, že zákazníci chtějí především výrobky kvalitní a moderní, proto věnují velkou péči inovaci svých výrobků. Zde je však nebezpečí určitého „zaseknutí“ výrobce, kdy je tak zahleděn do určitého výrobku, že opomíjí názory zákazníků a situaci na trhu.

3) Prodejní koncepce

Při této koncepci zastávají podnikatelé názor, že odběratelé potřebují být ovlivňováni a přesvědčováni, že je nutno na zákazníky působit. Snaží se tedy zákazníky přesvědčit ke koupi výrobků, o jejichž výrobě rozhodli sami podnikatelé.

4) Marketingová koncepce

Zastánci této koncepce předpokládají, že úspěšná bude ta firma, která bude brát v úvahu názory a přání zákazníků. O výrobě výrobků tedy rozhodují především podle situace na trhu.Tímto přístupem je známa např. firma Procter & Gamble.

5) Koncepce sociálně etického marketingu

Stoupenci této koncepce vycházejí z názoru, že výrobek by měl nejen uspokojovat zákazníka, ale být současně v souladu se zájmy celé společnosti – např. neohrožovat zdraví lidí nebo životní prostředí.

Skip Table of contents

Table of contents

  • 1 Podnikatelské marketingové koncepce
Skip NavigationSkip Settings

Settings