1 Kupní smlouvy

S tématem Kupní smlouvy jste se již setkali v pomodulu Zásobovací činnost.

Je to pochopitelné - kupní smlouva zajímá jak kupujícího (při zásobování), tak prodávajícího (při odbytu).

V následujícím textu si zopakujeme a připomeneme některé důležité údaje, které již znáte a probíranou látku dále rozšíříme o nové poznatky. 

 

Definice

Kupní smlouva je vzájemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží za peníze.

 

 

Právní úprava kupních smluv

Právní ustanovení o kupních smlouvách jsou v současné době obsažena ve dvou zákonících:

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

Podnikatelé budou v převážné většině případů postupovat podle zákoníku obchodního, ale v některých případech podle zákoníku občanského (např. kupní smlouva na nemovitost), občané zpravidla podle zákoníku občanského.

Přesné vymezení situací, kdy který zákoník použít, přesahuje kurz ekonomiky a vyžaduje studium alespoň základů práva.

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings