1 Plánování prodeje

Žádný podnik se neobejde bez výhledu do budoucnosti. Je tedy nutné, aby příslušní pracovníci prováděli řadu propočtů a kvalifikovaně tak odhadovali a zajišťovali možnosti prodeje v následujících obdobích.

 


 

Klasickým a velmi důležitým výpočtem je plánování dodávek odběratelům.

 

To je prováděno zpravidla podle skupin odběratelů, kdy základní rozlišení je na dvě skupiny:

 

a) odběratelé, s kterými jsou již uzavřeny smlouvy,

b) neznámý trh.

 


 

Výpočet je většinou prováděn formou bilance. Jde vlastně o posouzení, zda je zajištěn odbyt pro všechny výrobky.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings