1 Organizace prodeje

Způsob, jakým si podnik zorganizuje záležitosti prodeje, je zcela v jeho kompetenci.

 


 

Ve většině velkých podniků jsou vytvářeny samostatné útvary (oddělení, sekce …), které odbyt zajišťují.

 Začlenění těchto útvarů do podniku je potom dáno konkrétní organizační strukturou, kterou podnik má.

 Jejich pracovníci zajišťují především administrativní činnosti (hledání dodavatelů, uzavírání kupních smluv …).

 

 

Sklady hotových výrobků bývají buď začleněny do útvaru odbytu nebo jsou samostatnými organizačními jednotkami.

 


 

Způsoby a cesty, kterými se zboží dostává k zákazníkovi, budou vysvětleny v kapitole Cesty prodeje.

Skip Table of contents

Table of contents

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings