1 Ochranná známka

Řada podniků vyrábí jedinečné výrobky, které bývají výsledkem jejich výzkumu a vývoje. Pokud si chtějí zabezpečit jejich výsadní výrobu a nemožnost kopírování jinými výrobci, zajistí si pro svůj výrobek ochrannou známku.

Ochranná známka je jakékoliv označení (slovo, písmeno, obrázek …), které musí být způsobilé rozlišit jednotlivé výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb podniku jiného.

Přihláška ochranné známky se podává na Úřad průmyslového vlastnictví, zapisuje se do rejstříku ochranných zámek a platí 10 let (lze prodlužovat).

Registrace ochranné známky je samozřejmě za poplatek.

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings