1 Kvalita výrobku

Žádný podnik neuspěje na trhu, pokud jeho výrobky nebudou kvalitní. Zajistit, aby z podniku nevyšel žádný vadný výrobek (zmetek), je úkolem technické kontroly.

 


 

Kvalita (jakost) výrobků je souhrn vlastností výrobku a jejich vnímání může být u různých zákazníků různé. Objektivní zjištění kvality výrobku vychází z jeho porovnání s technicko-hospodářskými normami.

 


 

Některé normy si podniky vytvářejí samy, ale většina výrobků musí být v souladu s ČSN (chráněné označení českých národních technických norem) i normami mezinárodními.

Skip Table of contents

Table of contents

  • 1 Kvalita výrobku
Skip NavigationSkip Settings

Settings