1 Výroba

Pojem výroba je možno chápat v širším nebo užším smyslu.

V širším pojetí je výrobou každé spojení tří základních výrobních činitelů, tedy vlastně veškerá činnost podniku.

V dalším textu se zaměříme na pojetí užší a pojem výroba (výrobní proces) budeme chápat jako činnost, při které je zhotovován nový výrobek a tyto postupy jsou v různých podnicích různé.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings