1 Úvod

Osoba, která chce podnikat, musí mít na zřeteli dva základní cíle:

  • dosahování zisku,
  • uspokojování potřeb lidí.

Žádný podnik by nedosahoval zisku, pokud by vyráběl výrobky nebo poskytoval služby nekvalitní a zbytečné.

Dále se tedy budeme věnovat hlavní činnosti podniku.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings