1 Přeměna obchodních společností nebo družstev

Přeměna obchodních společností nebo družstev je upravena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

 

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva probíhá podle projektu přeměny, který písemně vypracují statutární orgány zúčastněných společností nebo družstev a schválí všechny zúčastněné společnosti nebo družstva.

 

K přeměně společnosti nebo družstva může dojít i tehdy, když už vstoupily do likvidace nebo probíhá insolvenční řízení.

 


 

Způsoby přeměny:

  • fúze,
  • rozdělení,
  • převod jmění na společníka,
  • změna právní formy.
Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings