1 Zrušení společnosti

Na začátku podnikání je třeba provést založení podniku a zajistit jeho oficiální vznik (zápis do obchodního rejstříku).

Obdobná situace nastává při ukončení činnosti podniku, kdy dochází k jeho zrušení a teprve potom může dojít k jeho zániku. 

To je upraveno obchodním zákoníkem v obecné podobě a u jednotlivých společností jsou doplněny podrobnosti. 

Uvedeme si jen obecné údaje.

 

 

Důvody zrušení - např.:

  • uplynutí doby, na kterou byla společnosti založena,
  • dosažení účelu, pro který byla společnost založena,
  •  rozhodnutí společníků,
  •  zrušení společnosti soudem....

 

 

Způsoby zrušení:

  • s likvidací,
  • bez likvidace – vzhledem k tomu, že tuto problematiku neupravuje obchodní zákoník, ale zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, bude toto téma zpracováno v samostatné kapitole.
Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings