1 Státní podniky

Státní podnik je upraven zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Většina státních podnikú byla v minulých letech změněna na akciové společnosti, takže jich zbývá jen velmi málo – např. Česká pošta, s. p., Státní tiskárna cenin, s. p., Lesy České republiky, s. p. ….

Právní formu je možno označit zkratkou „s. p.“.