1 Akciová společnost

Právní formu podnikání je možno ozačit zkratkami „akc. spol.“ nebo „a. s.".

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings