1 Komanditní společnost
1.9 Zdanění příjmů

Komanditisté dostanou část zisku po odvedení daně z příjmu právnických osob.

Komplementáři odvádějí sami ze svého podílu  daň z příjmu fyzických osob.

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings