1 Komanditní společnost
1.8 Dělení zisku

Zisk společnosti se rozdělí nejprve na polovinu nebo na dvě části podle společenské smlouvy.

Jedna část zisku připadne společnosti a je po zdanění rozdělena mezi komanditisty buď podle splacených vkladů nebo podle společenské smlouvy. 

Druhá část zisku připadne komplementářům a je mezi ně rozdělena rovným dílem nebo podle společenské smlouvy.

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings