1 Komanditní společnost
1.6 Kontrolní orgán

Zákon zvláštní kontrolní orgán neurčuje.

Komanditisté mohou nahlížet do účetních dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. Mohou k tomu také zmocnit auditora.

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings