1 Komanditní společnost
1.5 Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři.

Každý komplementář je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, pokud toto není ve společenské smlouvě upraveno jinak.

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings