1 Komanditní společnost
1.3 Zdroj kapitálu

Zdrojem kapitálu jsou vklady společníků (peněžní nebo věcné).

Komanditista vkládá minimálně 5 000 Kč, vklad komplementáře není předepsán.

Minimální výše základního kapitálu je tedy dána počtem komanditistů.

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings