1 Komanditní společnost
1.2 Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Vzniku společnosti předchází její založení, jak bylo popsáno v předcházejících kapitolách.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings