1 Komanditní společnost
1.1 Zakladatelé

Společnost mohou založit minimálně dva společníci - 1 komanditista a 1 komplementář, kteří mezi sebou uzavřou společenskou smlouvu.

Společenská smlouva musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání, určení komplementářů a komanditistů a  výši vkladu každého komanditisty.

 

Poznámka: obchodní zákoník stanoví, že na právní postavení komanditní společnosti se použijí ustanovení o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.
 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings