2 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 10 - Komanditní společnost.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings