1 Komanditní společnost

Právní formu podnikání je možno označit zkratkami „kom. spol.“ nebo „k. s.“.

 

Pokud firma obsahuje jméno komanditisty, ten potom za závazky společnosti ručí jako komplementář. 

 

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings