1 Veřejná obchodní společnost

Označení

Právní formu podnikání je možno označit zkratkami „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“.

Pokud firma obsahuje jméno alespoň jednoho společníka, stačí dodatek "a spol.".

 

 

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings